Στόχος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής έλεγχος  της  τήρησης  των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των πολιτών.

 

 

 

 

 

Μάθετε Περισσότερα >>
greece 3d map

500

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

OnlineMap