Δημαρχείο Σοφάδων


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Κιέρου 49
Δήμος Σοφάδων
Νομός Καρδίτσας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 05-06-2015 17:00:00
Τελευταία ενημέρωση 16-07-2019
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 1.10 1.28
EGSM-900 31.8 0.34 0.43
EGSM-1800 45.1 0.55 0.64
UMTS 47.2 0.71 0.95

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού