Παλαιό Δημαρχείο Δράμας


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Σειριακός Αρ. 020WX50401
Τύπος Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού Ενεργός
Θερμοκρασία 28°C
Υγρασία 60%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος 24.146704, 41.150410
Διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας
Δήμος Δράμας
Νομός Δράμας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 18-05-2015 18:18:39
Τελευταία ενημέρωση 19-06-2018 10:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.76 0.90
EGSM-900 31.8 0.75 0.90
EGSM-1800 45.1 0.53 0.60
UMTS 47.2 0.43 0.55

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού