1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Αττίδος 7
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Νομός Ανατολικής Αττικής
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 11-06-2015 18:37:56
Τελευταία ενημέρωση 18-10-2019
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.47 0.58
EGSM-900 31.8 0.21 0.24
EGSM-1800 45.1 0.13 0.17
UMTS 47.2 0.24 0.30

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού