Δημαρχείο Σοφάδων


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Σειριακός Αρ. 020WX50359
Τύπος Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού Ενεργός
Θερμοκρασία 6°C
Υγρασία 84%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος 22.096781, 39.337872
Διεύθυνση Κιέρου 49
Δήμος Σοφάδων
Νομός Καρδίτσας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 05-06-2015 17:00:00
Τελευταία ενημέρωση 15-01-2018 10:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 1.13 1.29
EGSM-900 31.8 0.28 0.35
EGSM-1800 45.1 0.60 0.67
UMTS 47.2 0.68 0.89

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού