Δημαρχείο Σοφάδων


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Κιέρου 49
Δήμος Σοφάδων
Νομός Καρδίτσας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 05-06-2015 17:00:00
Τελευταία ενημέρωση 17-09-2018 00:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 1.12 1.28
EGSM-900 31.8 0.28 0.35
EGSM-1800 45.1 0.58 0.66
UMTS 47.2 0.68 0.89

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού