Δημοτικό Κτίριο Καλύμνου, Δωδεκανήσου


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Σειριακός Αρ. 020WX50307
Τύπος Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού Ενεργός
Θερμοκρασία 32°C
Υγρασία 39%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος 26.989161, 36.951611
Διεύθυνση Λιμάνι
Δήμος Καλυμνίων
Νομός Καλύμνου
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 03-09-2015 14:35:52
Τελευταία ενημέρωση 07-06-2018 12:54:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.49 0.58
EGSM-900 31.8 0.14 0.17
EGSM-1800 45.1 0.28 0.33
UMTS 47.2 0.23 0.29

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού