Δημαρχείο Σουλίου


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Καραμανλή Κωνσταντίνου 179
Δήμος Σουλίου
Νομός Θεσπρωτίας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16-09-2015 17:23:16
Τελευταία ενημέρωση 15-10-2019
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.54 0.89
EGSM-900 31.8 0.08 0.09
EGSM-1800 45.1 0.11 0.14
UMTS 47.2 0.12 0.16

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού