Αναπτυξιακή - Πολιτιστικό Κέντρο Σκιάθου


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Καποδιστρίου 2
Δήμος Σκιάθου
Νομός Σποράδων
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 13-10-2015 17:54:30
Τελευταία ενημέρωση 15-10-2018 00:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.53 0.64
EGSM-900 31.8 0.19 0.23
EGSM-1800 45.1 0.29 0.34
UMTS 47.2 0.30 0.38

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού