Αναπτυξιακή - Πολιτιστικό Κέντρο Σκιάθου


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Σειριακός Αρ. 020WX50530
Τύπος Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού Ενεργός
Θερμοκρασία 9°C
Υγρασία 87%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος 23.488546, 39.162045
Διεύθυνση Καποδιστρίου 2
Δήμος Σκιάθου
Νομός Σποράδων
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 13-10-2015 17:54:30
Τελευταία ενημέρωση 16-01-2018 10:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.57 0.67
EGSM-900 31.8 0.19 0.23
EGSM-1800 45.1 0.32 0.37
UMTS 47.2 0.33 0.42

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού