Δημαρχείο Βουλιαγμένης


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Αφροδίτης 2
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Νομός Ανατολικής Αττικής
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 13-04-2016 13:34:01
Τελευταία ενημέρωση 12-11-2018
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 1.30 1.69
EGSM-900 31.8 0.53 0.60
EGSM-1800 45.1 0.48 0.85
UMTS 47.2 0.48 0.64

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού