Δημοτικό Σχολείο Ρογδιάς


Τοποθεσία σταθμού μέτρησης

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης

Στοιχεία Σταθμού
Διεύθυνση Μιχελιδάκη
Δήμος Μαλεβιζίου
Νομός Ηρακλείου
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 03-03-2017 11:23:33
Τελευταία ενημέρωση 19-02-2019 00:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο Πατήστε εδώ


Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz) Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)* Μέση Τιμή (V/m) Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή 21.7 0.48 0.64
EGSM-900 31.8 0.04 0.05
EGSM-1800 45.1 0.04 0.05
UMTS 47.2 0.05 0.07

*Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων μέτρησης του σταθμού